WORD VRIEND VAN SINT-MAARTEN

De stadspatroon van Zaltbommel heeft ons al ruim 1700 jaar geleden laten zien dat het goed is om 'Zorg voor Elkaar' te hebben. Sint-Maarten was toen Romeins soldaat en deelde zijn mantel met een bedelaar bij de stadspoort van Amiens.

Veel inwoners van de Bommelerwaard volgen dat voorbeeld van 'Delen' nog steeds en geven ruimhartig aan goede doelen en deurcollectes. Dat voorbeeld van Sint-Maarten van 'Delen' en 'Zorgen voor Elkaar' willen we in Zaltbommel graag uitbeelden in de vorm van een groot bronzen beeld van Sint-Maarten. Het beeld, dat op 10 november 2018 wordt onthuld, herinnert ons aan die mooie daad en laat ook zien dat wij in Zaltbommel en de Bommelerwaard oog hebben voor elkaar. Het beeld is gerealiseerd dankzij een in 2016 opgerichte stichting, die de nodige gelden bij elkaar wist te brengen. Elders op deze website vindt u informatie over het beeld en de stichting.

Meer dan 300 vrijwilligers komen ieder jaar in actie om op 11 november een mooi Sint-Maartensfeest in Zaltbommel te organiseren. Om de organisatie te ondersteunen is de actie 'Word vriend van Sint-Maarten' opgezet. Het zou fijn zijn wanneer veel mensen zich melden als Vriend van Sint-Maarten. De jaarlijkse bijdrage van 25 euro werd tot op heden voor de helft gebruikt voor de realisatie van het beeld en voor de andere helft voor het organiseren van het jaarlijkse feest van St.-Maarten op en rond 11 november. Nu het beeld defintief wordt gerealiseerd komt voortaan het hele bedrag ten goede van de Stichting Sint-Maartensfeest. Zie www.sintmaartensfeest.org.

Vrienden van Sint-Maarten ontvangen een mooie brochure over Sint-Maarten en worden jaarlijks middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle activiteiten rond het feest op 11 november.

Word vriend van Sint-Maarten voor 25 euro per jaar. Als je je aanmeldt via dit email adres: hflamman@beeldsintmaarten.nl krijg je de bevestiging van je lidmaatschap toegezonden. Voor de flyer over dit onderwerp zie de afbeelding hieronder. Klik hier voor een pdf-bestand van die flyer.