KERKDIENSTEN, THEMA ´DELEN EN ZORGEN VOOR ELKAAR´

Sint Maarten had eeuwen geleden aandacht voor de medemens, die hulp nodig had. Hij gaf de helft van zijn mantel aan een bedelaar. Dat gebaar van ´Delen´ is een essentieel gebaar, een voorbeeld voor ons allen. Jezus liet dat gebaar ook zien bij het Laatste Avondmaal: het breken van het Brood. En na zijn dood herkende men hem aan dat gebaar toen hij op weg was naar Emmaüs. (Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers).


Op zondag 10 november 2018 zijn er vieringen in het kerkelijk centrum Het Anker en in de Sint-Martinuskerk in de Oliestraat. Het thema van de diensten is ´Delen en zorgen voor elkaar´.

Zondag 10 november 2018:
Het Anker, Vergtweg 87 Zaltbommel, aanvang 10.00 uur
Sint-Martinuskerk, Oliestraat 26 Zaltbommel, aanvang 11.00 uur