HET GROTE FEEST VAN SINT-MAARTEN OP 11 NOVEMBER

Op zondag 11 november om 16.30 uur geven herauten vanaf de trans van de Sint-Maartenstoren met hun trompetten het sein dat de deuren van de kerk geopend kunnen worden voor het grote feest van Sint-Maarten. In de kerk is iedereen welkom en kan men genieten van muziek, dans en zang. Om 17.40 uur wordt Sint-Maarten te paard verwacht. Hij zal dan de bedelaar ontmoeten en in een faai schouwpsel met hem de mantel delen. Daarna trekt men met Sint-Maarten en begeleid door muzikanten in optocht door de binnenstad van Zaltbommel. Veel kinderen dragen lampions of uitgeholde pompoenen. Inwoners van Zaltbommel tracteren de kinderen op snoep of fruit, dat de kinderen later delen met kinderen die het minder goed hebben.

Om 17.50 uur vertrekt de optocht. De route is als volgt: Nieuwstraat-Boschstraat-Ruiterstraat-Kerkstraat-Koningstraat-Oude Vischmarkt-Gasthuisstraat-Markt. Op de Markt delen Sint-Maarten en de burgemeester appels uit. Daarna zwermen de kinderen uit over de stad om hun Sint-Maartensliedjes te zingen en snoep en/of fruit in ontvangst te nemen. Na afloop leveren de kinderen de helft van hetgeen zij hebben opgehaald in ten behoeve van de Voedselbank, die er voor zorgt dat het terecht komt bij minder bedeelde kinderen.

Zie voor meer informatie over alle activiteiten de website van de Stichting Sint-Maartensfeest: www.sintmaartensfeest.org.