Contact:

Secretaris: Hans Flamman, Bloemkeshof 110, 5301 WT Zaltbommel, 0418-513848 of 06-49255882, email: hflamman@beeldsintmaarten.nl

Penningmeester: Arend Fernhout, Thorbeckestraat 73, 5301 NE Zaltbommel, tel. 0418-513797 of 06-53190844, email: arendfernhout@outlook.com

Bankrek. NL38 RABO 0309 9124 31 tnv Stichting Beeld Sint Maarten