Bestuur

Ton van Balken (voorzitter)

Hans Flamman (secretaris)

Arend Fernhout (penningmeester)

Anthony van Venrooij (lid)

Jan Buylinckx (lid)

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden belangeloos en ontvangen dus geen beloning voor hun werkzaamheden.