BELEIDSPLAN STICHTING BEELD SINT MAARTEN

 
Inleiding
De Stichting Beeld Sint Maarten is opgericht op 14 april 2016 bij akte gepasseerd op die datum voor notaris M. van Maurik te Zaltbommel. De stichting zetelt in Zaltbommel en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65833171. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 856278920.
Bankrekening: NL38 RABO 0309 9124 31
Website: www.beeldsintmaarten.nl
Facebook: www.facebook.com/beeldsintmaartenzaltbommel

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat bij de oprichting uit: Ton van Balken (voorzitter), Hans Flamman (secretaris), Arend Fernhout (penningmeester), Anthony van Venrooij (lid) en Jan Buylinckx (lid). Zij verrichten hun werkzaamheden belangeloos.

Doelstelling
De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het doel van de stichting is het realiseren van een beeld van Sint Maarten in Zaltbommel en het inzamelen van de daarvoor benodigde financiële middelen. Daarnaast wil de stichting bekendheid geven aan en belangstelling kweken voor het beeld van Sint Maarten en het gedachtegoed waar het beeld symbool voor staat.

Het beeld
De Zaltbommelse kunstenares Maria van Gerwen ontwierp een bronzen beeld van Sint Maarten, die, gezeten op een paard onder een stadspoort, zijn mantel deelt met een bedelaar (zie foto op de homepage. Over het ontwerp, de betekenis en symboliek achter het beeld, schreef zij een brochure. Een pdf-bestand van die brochure kunt u hier bekijken.

Plaatsing
De stichting wil een grote uitvoering van dat beeld realiseren op een duidelijk zichtbare locatie in de stad Zaltbommel in samenspraak en samenwerking met de gemeente Zaltbommel, de kunstcommissie van de gemeente Zaltbommel en de omwonenden van de te kiezen locatie. Het beeld zal minimaal 3 meter hoog worden en – afhankelijk van de middelen die de stichting weet te verwerven – wellicht nog wat hoger.
 
De definitieve keuze van de locatie is nog niet gemaakt, maar er zijn vooralsnog drie mogelijke plaatsen uitgekozen:
  1. Stadsdijk
  2. Oenselse Poort
  3. Halve Maan (hoek Virieusingel / Koningin Wilhelminaweg)

Bij het maken van een definitieve keuze zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden de mening van de omwonenden van de te kiezen locatie en andere burgers van Zaltbommel.
 
De stichting streeft naar realisatie van het beeld binnen twee jaar na de oprichting van de stichting.

Middelen
Voor de realisering van de doelstelling is ca. 60.000 euro nodig, die de stichting via donaties en sponsoring tracht te verwerven. Daartoe zal een sponsorplan worden opgesteld. Het beleid terzake moet nog verder vorm worden gegeven. Vooralsnog wordt onder meer gedacht aan: Planning
De globale voorlopige planning is als volgt: