ANBI-STATUS

Aan de stichting is met ingang van 15 april 2016 de culturele ANBI-status toegekend (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting.

De stichting zetelt in Zaltbommel en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65833171. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 856278920.